Místní knihovna v Třebenicích

Služby

Půjčování naučné literatury a beletrie pro děti i dospělé
 
Počet svazků v knihovně: 2 646
 
 
Předplatné periodik: Květy
 
Bezplatný přístup na internet
 
 
Knihovna vyuľžívá automatizovaný knihovnický systém Clavius REKS